L-Lysin Monohydrochloride

 Food Additives >> Livsmedelstillsatser >  >> Livsmedelstillsatser
Lysin livsmedelskvalitet
ARTIKEL STANDARD
Specifik Roation[a]D20 +20,4°-+21,4°
Assay ≥ % 98,5-101,5
Förlust vid torkning ≤ % 0,4
Tungmetaller (som Pb) ≤ % 0,0015
Residue on Ignition ≤ % 0.1
Klorid(Som Cl) ≤ % 19.0-19.6
Sulfat(SO4) ≤ % 0,03
Järn( Som Fe) ≤ % 0,003
Organiska flyktiga föroreningar Uppfyll kravet
Lysin foderkvalitet 65 %
ARTIKEL FC12062509
Utseende Vita eller ljusbruna granulat
Identifiering Positiv
[C6H14N2O2].H2SO4Content (torr basis) ≥ % 51.0
Förlust vid torkning ≤ % 3.0
Rester vid tändning≤ % 4.0
Klorid(Som Cl) ≤ % 0,02
PH 3.0-6.0
Lead ≤ % 0,02
Arsenik( As As) ≤ % 0,0002
Tungmetaller (som Pb) ≤ % 0,003
Lysin foderkvalitet 98,5 %
ARTIKEL FC12062601
Utseende Vita eller ljusbruna granulat
Identifiering Positiv
[C6H14N2O2].H2SO4Content (torr basis) ≥ % 98,5
Specifik roation[a]D20 +18°-+21,5°
Förlust vid torkning ≤ % 1.0
Rester vid tändning ≤ % 0,3
Klorid(Som Cl) ≤ % 0,02
PH 5.6-6.0
Ammonium(Som NH4) ≤ % 0,04
Arsenik( As As) ≤ % 0,003
Tungmetaller (som Pb) ≤ % 0,003

Tillgänglig kvalitet av L-lysinmonohydroklorid

  • Matbetyg: L-lysinmonohydroklorid används ofta som näringstillskott i livsmedels- och dryckesindustrin. Foodchems livsmedelsklassade L-lysinmonohydroklorid finns som fint pulver (>98,5 % renhet).
  • Kvalitetskontroll

    På Foodchem International Corporation tillämpar vi strikt kvalitetskontroll på alla våra produkter. All L-lysinmonohydroklorid vi tillhandahåller har testats strikt enligt HACCP- och ISO-standarder och visat sig vara säker att använda som livsmedelstillsats.

    Försiktighetsåtgärder vid förvaring och hantering

    Lagring :L-lysinmonohydroklorid bör förvaras på torrt, svalt och skuggigt ställe med originalförpackning, undvik fukt, förvara i rumstemperatur.
    Försiktighetsåtgärder vid hantering :Hantering av L-lysinmonohydroklorid bör endast utföras av personal som är utbildad och förtrogen med hantering av organiska kemikalier. Undvik hud- och ögonkontakt och andas in damm. Undvik hantering som leder till dammbildning.