propionian potasu

wzór strukturalny
Ogólne
Nazwa Propionian potasu
Inne nazwy
  • Propionian potasu
  • E 283
Formuła molekularna C3 H5 KO2
Numer CAS 327-62-8
Krótki opis Solidne
Właściwości
Masa molowa 112,17 g mol
Stan materii naprawiono
Rozpuszczalność

rozpuszczalny w wodzie

Instrukcje bezpieczeństwa
Oznakowanie substancji niebezpiecznych

Frazy R i S R:?
S:?
Tam, gdzie jest to możliwe i powszechne, używane są jednostki SI. O ile nie zaznaczono inaczej, podane dane dotyczą standardowych warunków.

Propionian potasu jest solą potasową kwasu propionowego. Związek chemiczny jest stosowany w przemyśle spożywczym jako konserwant pod numerem E 283 używany głównie w krojonym chlebie i wypiekach.

Zobacz także :propionian sodu (E281), propionian wapnia (E282)