kalciumpropionat

 Food Additives >> Livsmedelstillsatser >  >> Livsmedelstillsatser
strukturformel
Allmänt
Namn Kalciumpropionat
Molekylformel Ca(C2 H5 COO)2
CAS-nummer 4075-81-4
Kort beskrivning vit solid
Egenskaper
Molarmassa 186,22 g/mol
Sakens tillstånd fixat
Smältpunkt > 300 °C
Löslighet

lättlösligt i vatten

Säkerhetsinstruktioner
Märkning av farliga ämnen
Inga farosymboler
R- och S-fraser R:inga riskfraser
S:inga S-fraser
Där det är möjligt och vanligt används SI-enheter. Om inget annat anges gäller de angivna uppgifterna under standardvillkor.

Kalciumpropionat är ett vitt, luktfritt salt av propionsyra som sönderdelas vid cirka 300 ° C. Det är ett svampmedel - d.v.s. hämmar tillväxten av svampar - och används som konserveringsmedel (E 282) i livsmedel, speciellt till bröd och andra bakverk. Det används dock även i kosmetika eller som fodertillsats till foderblandningar

Se även

  • Natriumpropionat (E281)
  • Kaliumpropionat (E283)

Källor

  1. ↑ Säkerhetsdatablad (alfa-aesar) (ämne som hydrat)