Wyciąg z nasion Cassia

ITEMS STANDARDOWE
Wygląd Brązowy drobny proszek
Zapach Charakterystyka
Test (UV/HPLC) 5:1; 10:1; 20:1; 30:1
Analiza sitowa 100% przechodzi 80 oczek
Strata przy suszeniu ≤5,0%
Ciężki metal <10ppm
Jako <2ppm
Całkowita liczba płyt <1000 jtk/g
Drożdże i pleśń <100 jtk/g
E.Coli Negatywne
Salmonella Negatywne

Kontrola jakości

W Foodchem International Corporation stosujemy ścisłą kontrolę jakości wszystkich naszych produktów. Cały dostarczany przez nas ekstrakt z nasion Cassia został ściśle przetestowany zgodnie z normami HACCP i ISO i okazał się bezpieczny do stosowania jako dodatek do żywności.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania i obsługi

Środki ostrożności w obsłudze :Obchodzenie się z ekstraktem z nasion Cassia powinno być wykonywane wyłącznie przez personel przeszkolony i zaznajomiony z obchodzeniem się z organicznymi chemikaliami. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania pyłu. Unikaj obsługi, która prowadzi do tworzenia się pyłu.